RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych FOBOS S.C. – operator sklepu Klinikaskory.pl przekazuje informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

Informujemy, że udostępnione dane są przetwarzane przez firmę Fobos Piotr Poźniak i Łukasz Cięciera – Spółka Cywilna, ul.Wyszyńskiego 63 B, 22-400 Zamość, NIP: 022-30-26-722

 

Klauzula Informacyjna RODO

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej, jako „RODO”(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informuję, iż:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma: Fobos Piotr Poźniak i Łukasz Cięciera – Spółka Cywilna, ul.Wyszyńskiego 63 B, 22-400 Zamość, NIP: 022-30-26-722(dalej : Klinikaskory.pl)
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów ze strony internetowej sklepu Klinikaskory.pl, której stroną jest Pani/Pan, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) RODO;
 4. ustosunkowania się do zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady fizyczne produktów ze strony sklepu Klinikaskory.pl, na podstawie art.6 ust.1 pkt b) i c) RODO;
 5. marketingowym, w tym udziału w akcjach promocyjnych dotyczących produktów ze strony sklepu Klinikaskory.pl, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
 6. otrzymywania informacji handlowych od firmy Klinikaskory.pl, w tym drogą elektroniczną na zasadzie art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO;
 7. uczestnictwa w programie lojalnościowym firmy Klinikaskory.pl, po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 pkt a) RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach wskazanych w ust.2) pkt a) i b) powyżej, będą przechowywane do czasu obowiązywania okresu gwarancji jakości lub okresu rękojmi za wady produktów ze strony sklepu Klinikaskory.pl, a przetwarzane w celach wskazanych w ust.1) pkt c)-e) – będą przechowywane do czasu odwołania zgody, nie później jednak niż do zakończenia organizowania przez firmę Klinikaskory.pl działań handlowych, marketingowych, w tym akcji promocyjnych, lub prowadzenia programu lojalnościowego.
 9. w przypadku konieczności dostarczenia zakupionego przez Panią/Pana produktu ze strony sklepu Klinikaskory.pl dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
 10. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 11. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO (po 25 maja 2018 roku – do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych – PUODO), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 12. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wskazanych w ust.2) pkt a) i b) powyżej jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy; konsekwencją ich niepodania będzie brak sprzedaży Pani/Panu produktów ze strony sklepu Klinikaskory.pl;
 13. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach oceny czynników osobowych, zachowań, preferencji co do wyboru produktu określonego rodzaju, ceny i przeznaczenia produktu, konsekwencją takiego przetwarzania będzie automatyczne dostosowanie oferty produktu bez interwencji ludzkiej.