Regulamin

REGULAMIN użytkowania, kupna i sprzedaży w sklepie internetowym www.klinikaskory.pl

Sklep

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.klinikaskory.pl prowadzony jest przez:

„FOBOS” Piotr Poźniak i Łukasz Cięciera

Spółka Cywilna
ul.Wyszyńskiego 63 B
22-400 Zamość

NIP PL 922-30-26-722

REGON 060689147

2. Sklep internetowy firmy „FOBOS” S.C., zwany dalej sklepem internetowym www.klinikaskory.pl, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.

Zamówienie, cena, transport

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Przy każdym produkcie zamieszczonym na stronach sklepu internetowego www.klinikaskory.pl ceny są wartościami brutto, wyrażone są w złotych polskich, zawierają podatek VAT. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru. Koszt ten jest automatycznie doliczany podczas składania zamówienia i wykazywany kupującemu w potwierdzeniu zamówienia.

5. Cena podana przy każdym towarze w chwili złożenia przez Klienta zamówienia jest wiążąca.

6. Sklep internetowy www.klinikaskory.pl zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w skutek błędnego działania systemu teleinformatycznego.

7. Transakcje zawierane za pośrednictwem sklepu internetowego www.klinikaskory.pl są umowami kupna-sprzedaży i ich potwierdzeniem jest paragon lub faktura które możemy wystawić na życzenie klienta.

8. www.klinikaskory.pl zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności złożonego zamówienia.

9. Zamówienia za które zapłata nie wpłynie na konto www.klinikaskory.pl w ciągu 10 dni od daty ich złożenia zostaną anulowane.

10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez wysłanie listu pocztą elektroniczną e-mail na adres podany w zakładce kontakt. Zmiana zamówienia wymaga zwrotnego potwierdzenia przez obsługę sklepu internetowego www.klinikaskory.pl

11. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu WWW i przesłanie go elektronicznie do sklepu internetowego www.klinikaskory.pl.

Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:

* dane kontaktowe /adres poczty internetowej, telefon/ i adresowe zamawiającego /oraz odbiorcy i płatnika, jeżeli są to inne osoby niż zamawiający,
* co najmniej jedną pozycję określonego towaru wraz z ceną,
* koszty transportu,
* dane do faktury, jeżeli ma być wystawiona.

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych wszystkich danych.

12. Składający zamówienie otrzymuje informację o statusie zamówienia /potwierdzenie zamówienia/ pocztą elektroniczną na podany przez zamawiającego adres e-mail, w momencie złożenia zamówienia.

13. Należności za zamówione towary regulowane są w formie przedpłaty przelewem.

14. Należność w formie przedpłaty należy uregulować przelewem na konto:

„FOBOS” Piotr Poźniak i Łukasz Cięciera
Spółka Cywilna
ul.Wyszyńskiego 63 B
22-400 Zamość

Nr konta Alior Bank: 45 2490 0005 0000 4500 9872 8787

Na poleceniu przelewu (lub blankiecie pocztowym) należy podać numer zamówienia oraz nazwisko

15. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem firmy: Poczta Polska oraz firmy kurierskiej. Wszystkie paczki wysyłane z zamówionymi towarami są zabezpieczone.

Zwroty, reklamacja

16. Zgodnie z Ustawą o „ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając sprzedającemu stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od daty wydania towaru. Pisemne oświadczenie powinno zawierać numer konta bankowego, na jakie ma nastąpić zwrot uiszczonej ceny. W przypadku zwrotu prosimy uprzednio o kontakt mailowy lub telefoniczny.

17. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy zobowiązany jest on niezwłocznie zwrócić otrzymany towar dla „FOBOS” S.C. Koszty zwrotu ponosi Klient.

18. Towar może zostać zwrócony tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jego zawartością, a sam produkt nie będzie nosił śladów używania.

19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu rozpatrywane będą jedynie na podstawie protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności doręczyciela.

20. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

21. Zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni roboczych /obciążenie konta sprzedającego/ od daty zwrotnego przyjęcia towaru spełniającego w/w. wymagania, wyłącznie na konto bankowe wskazane przez kupującego.

22. Zwroty lub reklamacje należy wysyłać przesyłkami poleconymi, w pudełku kartonowym lub bąbelkowej kopercie, tak aby w transporcie nie uległy uszkodzeniu. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane.

Postanowienia końcowe

23. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.

24. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umów sprzedaży zawieranych drogą elektroniczną przez sklep www.klinikaskory.pl z Klientami. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW.

25. „FOBOS” S.C zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Życzymy udanych zakupów!